Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Giới thiệu


Sinh viên khoa Giáo dục

Trong năm học 2016 – 2017, Khoa Giáo dục đào tạo: + 4 khóa Cử nhân Quản lí Giáo dục:&nbs...

Danh sách cán bộ- giảng viên

1. Cán bộ quản lý  2. Bộ môn Quản lý giáo dục  3. Bộ môn Tâm lý học...

Học viên cán bộ quản lý giáo dục

Trong năm học 2016 – 2017, Khoa Giáo dục bồi dưỡng 14 lớp cán bộ quản lí giáo dục:  9 lớp b...

Quá trình hình thành phát triển

1977: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC TP.HCM Trường Cán Bộ Quản lý Giáo dục Thành p...

Tìm kiếm


 Tìm