Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Giới thiệu


Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và triết lí giáo dục của Khoa Giáo dục

1. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Khoa đến năm 2035 Căn cứ trên sứ mạng, tầm nhìn v&a...

Quá trình hình thành và phát triển

1977: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM Trường Cán Bộ Quản lý Giáo dục Thành p...

Danh sách Cán bộ, Giảng viên và Chuyên viên

1. Cán bộ quản lí 1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung Trưởng khoa thuydung139@gmail.com 2 TS. Nguyễn Th...

Danh sách các lớp theo khóa

KHÓA 19 (2019-2023) - Lớp DQG1191 (CVHT: ThS. Lý Kiều Hưng)   - Lớp DTL1191 (CVHT: TS. Nguyễn Thị Ngọc)  ...

Tìm kiếm


 Tìm