Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Tin tức - Sự kiện


Hội thảo "Đánh giá chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục"

Sáng ngày 09/8/2019 vào lúc 8 giờ 30 phút, tại phòng HB.305, Khoa Giáo dục đã tổ ch...

Khoa Giáo dục tổ chức buổi lễ Tổng kết thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ 4 (khóa 15) ngành Tâm lý học

       Ngày 28/05/2019, Khoa Giáo dục tổ chức buổi lễ Tổng kết thực tập tốt nghiệp cho si...

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018-2019

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Quả...

Khoa Giáo dục tổ chức buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Tâm lí học năm học 2018 – 2019

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại phòng A001, cơ sở 3 Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Giáo dục đ&a...

Khoa Giáo dục tổ chức buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Quản lí giáo dục năm học 2018 – 2019

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại cơ sở 3 Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Giáo dục đã tổ chức ...

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tâm lí học

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội ...

Tìm kiếm


 Tìm