Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại phòng D103 - Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Quản lí Khoa học đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tính tích cực học tập của sinh viên trường Đại học Sài Gòn” do TS. Cao Thị Nga - Giảng viên khoa Giáo dục - làm Chủ nhiệm đề tài. Thành viên thứ hai thực hiện đề tài là TS. Cao Thị Thanh Xuân - Giảng viên khoa Giáo dục.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Thị Tứ - Phản biện 1, TS. Trần Thị Phương - Phản biện 2, TS. Phạm Văn Tuân - Uỷ viên, TS. Nguyễn Thị Ngọc  - Uỷ viên, thư kí.

Vào chiều ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Quản lí Khoa học đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường thứ hai của ngành Tâm lí học “Cách ứng phó với bắt nạt học đường của học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh”do TS. Phan Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Tâm lí học, khoa Giáo dục - làm Chủ nhiệm đề tài. Thành viên thứ hai thực hiện đề tài là ThS. Nguyễn Thị Xuân Trinh - Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung - Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Văn Tuân - Phản biện 1, TS. Trần Thị Phương - Phản biện 2, TS. Lê Thị Linh Trang - Uỷ viên, TS. Cao Thị Nga - Uỷ viên, thư kí.

Cả hai đề tài đều được Hội đồng khoa học nghiệm thu loại Tốt.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu hai đề tài:

19081701

TS. Cao Thị Nga - Chủ nhiệm đề tài - đang trình bày báo cáo

 19081702

Chủ nhiệm đề tài chụp hình lưu niệm với Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

 19082501

Hai thành viên của đề tài khoa học - TS. Phan Thị Thanh Hương và ThS. Nguyễn Thị Xuân Trinh - chụp hình lưu niệm

19082502 

Hai thành viên của đề tài chụp hình lưu niệm với Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

 

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm