Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Sáng ngày 09/8/2019 vào lúc 8 giờ 30 phút, tại phòng HB.305, Khoa Giáo dục đã tổ chức hội thảo “ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC”.

Tham dự Hội thảo có TS. Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các phòng, ban của Trường: ThS. Cổ Tồn Minh Đăng, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, ThS. Cao Minh Thành, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, ThS. Mỵ Trần Hương Trà, chuyên viên Phòng Đào tạo Sau Đại học; đại diện các đơn vị sử dụng lao động: ThS. Phan Văn Quang, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, ThS. Đinh Quang Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Kiểng, Quận 7; đại diện cựu học viên và học viên đang học của chuyên ngành Quản lí giáo dục; Các nhà khoa học, giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung, Trưởng Khoa Giáo dục và PGS.TS. Mỵ Giang Sơn, Phụ trách Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Quản lí giáo dục chủ tọa hội thảo. PGS.TS. Mỵ Giang Sơn thay mặt Ban tổ chức hội thảo báo cáo về các căn cứ xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và cách tiếp cận; mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra, sự tương quan giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục; đề dẫn các nội dung, các vấn đề cần thảo luận.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý có giá trị về mục tiêu đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể) mà chương trình đào tạo cần hướng tới, các góp ý về điều chỉnh, bổ sung cho hệ thống kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chuẩn đầu ra; đánh giá sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục. Đồng thời, hội thảo cũng đề nghị chỉnh lí một vài vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và cụ thể hóa các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của học viên cao học Quản lí giáo dục, cũng như các vấn đề khác về kĩ thuật xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo.

Phần lớn các ý kiến đều cho rằng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo được xây dựng khoa học với nhiều nội dung thiết thực, rõ ràng, định lượng, đáp ứng được nhu cầu xã hội, giúp cho Khoa Giáo dục nói riêng và Trường Đại học Sài Gòn nói chung có cơ sở để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại hội thảo

19080901

PGS.TS. Mỵ Giang Sơn báo cáo đề dẫn

19080902

TS. Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ chuyên ngành QLGD phát biểu tại Hội thảo

19080903

PGS.TS. Lê Khánh Tuấn, giảng viên khoa Giáo dục đóng góp ý kiến tại hội thảo

19080904

ThS. Phan Văn Quang, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, góp ý cho chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

19080905

Đại diện học viên cao học chuyên ngành Quản lí Giáo dục đóng góp ý kiến tại hội thảo

19080906

Đại diện học viên cao học chuyên ngành Quản lí Giáo dục đóng góp ý kiến tại hội thảo

19080907

ThS. Cổ Tồn Minh Đăng – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Sài Gòn phát biểu tại hội thảo

19080908

Các nhà khoa học, đại diện cơ sở sử dụng lao động, giảng viên giảng dạy và học viên, cựu học viên cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

Tin bài: Khoa Giáo dục

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm