Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Quản lí Khoa học đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung - Trưởng khoa Giáo dục - làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên: PGS.TS. Mỵ Giang Sơn – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Y – Phản biện 1, PGS.TS. Lê Khánh Tuấn – Phản biện 2, TS. Nguyễn Đức Danh – Uỷ viên, TS. Võ Phan Thu Hương – Uỷ viên, thư kí.

Đề tài được Hội đồng khoa học nghiệm thu loại Xuất sắc. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đầu tiên của Khoa Giáo dục đạt kết quả xếp loại cao trong năm học này.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

190528 1

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung

làm Chủ nhiệm

190528_2

190528 3

Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện chụp hình lưu niệm cùng

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm