Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Hà Nội), nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc – Giảng viên Bộ môn Tâm lí học, Khoa Giáo dục Trường Đại học Sài Gòn – đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tâm lí học.

         Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc đã thực hiện luận án với đề tài “Tương tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Mạc Văn Trang.

         Đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về mặt lí luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại các cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Trường Đại học Sài Gòn nói riêng.

       Trong buổi bảo vệ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc đã nhận lẵng hoa tươi thắm của Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn và tập thể Khoa Giáo dục chúc mừng cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. 

 61fa5f28ce122b4c7203

NCS Nguyễn Thị Ngọc chụp hình lưu niệm cùng thầy hướng dẫn
(thứ tư từ phải sang
), Hội đồng khoa học và đại biểu tham dự

934767e91329f677af38

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuý Dung – Trưởng khoa Giáo dục, trao tặng NCS Nguyễn Thị Ngọc lẵng hoa chúc mừng từ Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn

f3fafe618aa16fff36b0

NCS Nguyễn Thị Ngọc nhận lẵng hoa chúc mừng của tập thể Khoa Giáo dục

b63cf2d58615634b3a04

f29705c670069558cc17

f2198e11fbd11e8f47c0

NCS Nguyễn Thị Ngọc chụp hình lưu niệm cùng thầy cô, người thân và đồng nghiệp

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm