Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Thực hiện nội dung trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục, nhằm giúp sinh viên được trực tiếp quan sát thực tế tại các cơ sở giáo dục; Khoa Giáo dục đã tổ chức học phần Thực tế 1 cho sinh viên khoá 16 và học phần Thực tế 2 cho sinh viên khoá 15.

Ngày 28/11/2018, đoàn sinh viên khoá 16 đã đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Trường Tiểu học Đống Đa (Quận Bình Thạnh). Tiếp đón đoàn sinh viên đến tham quan là Ban Giám hiệu nhà trường gồm cô Nguyễn Thị Đoan Trang - Hiệu trưởng trường - và thầy Lâm Ngọc Thanh Hà – Phó hiệu trưởng trường. Các sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục đã được cô Nguyễn Thị Đoan Trang báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường và công tác thu thập, xử lí và cung cấp thông tin cho lãnh đạo. Sau đó, sinh viên được thầy Lâm Ngọc Thanh Hà hướng dẫn tham quan phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thư viện và văn phòng của trường. Đồng thời, Ban Giám hiệu cũng giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên trong quá trình tham quan thực tế.

Ngày 30/11/2018, đoàn sinh viên khoá 16 đã đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1). Thay mặt cho nhà trường, thầy Cao Đức Khoa – Hiệu trưởng trường – đã báo cáo và giải đáp các thắc mắc về cơ cấu tổ chức bộ máy trường và công tác lập kế hoạch công việc hành chính văn phòng.

Ngày 04/12/2018, đoàn sinh viên khoá 15 bắt đầu đợt thực tế bằng việc tham quan và tìm hiểu Trường Mầm non Rạng Đông (Quận Tân Phú). Cô Hồ Thị Xuân Đào – Hiệu trưởng trường – đã báo cáo nội dung thực tế với sinh viên về cơ cấu tổ chức và công tác văn thư lưu trữ ở một trường mầm non, cụ thể về việc quản lí, lưu trữ và giải quyết các văn bản đi, đến cũng như việc lập, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

Tiếp đó, ngày 05/12/2018, đoàn sinh viên khoá 15 đã đến Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1) để tham quan và tìm hiểu thực tế. Thầy Cao Đức Khoa – Hiệu trưởng trường – đã báo cáo cơ cấu tổ chức bộ máy của trường và nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí tại trường. Sinh viên đã đặt một số câu hỏi và được thầy Cao Đức Khoa giải đáp thắc mắc.

Sau 02 buổi tham quan thực tế, sinh viên khoá 16 và khoá 15 ngành Quản lí giáo dục đã thực hiện bài thu hoạch về những nội dung đã tìm hiểu tại các cơ sở giáo dục.

1

Toàn cảnh buổi tham quan thực tế tại Trường Tiểu học Đống Đa của sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục

2

Cô Nguyễn Thị Đoan Trang – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đống Đa – đang giải đáp thắc mắc của các sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục

3

Thầy Lâm Ngọc Thanh Hà – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đống Đa – đang hướng dẫn tham quan và giải đáp thắc mắc của các sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục

 4

Toàn cảnh buổi tham quan thực tế tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh của sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục

5

Đoàn sinh viên khoá 16 ngành Quản lí giáo dục chụp hình lưu niệm với thầy Cao Đức Khoa – Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Khương Ninh

6

Sinh viên khoá 15 ngành Quản lí giáo dục chụp hình lưu niệm tại Trường Mầm non Rạng Đông

7

Đoàn sinh viên khoá 15 chụp hình lưu niệm tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh 

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm