Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

      Căn cứ Công văn số 3051/ĐHSG-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Giáo dục thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy của Khoa một số quy định liên quan công tác đào tạo năm học 2018-2019 như sau.

      Sinh viên nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung thông báo này./.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm