Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

1. Cán bộ quản lí

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung Trưởng khoa thuydung139@gmail.com nguyen thi thuy dung

 

2. Bộ môn Quản lí giáo dục

 

BM QLGD

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung Trưởng bộ môn thuydung139@gmail.com nguyen thi thuy dung
2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa Giảng viên ng_th_hhoa@yahoo.com nguyen thi hong hoa
3 ThS.NCS. Nguyễn An Hòa Trợ giảng anhoadhsg@gmail.com nguyen an hoa
4 ThS. Lý Kiều Hưng Trợ giảng hungli.1108@gmail.com  ly kieu hung
5 ThS.NCS. Nguyễn Hồng Yến Phương Giảng viên nguyenhongyenphuong@gmail.com  nguyen hong yen phuong
6 PGS.TS. Mỵ Giang Sơn Giảng viên    my-giang-son
7 ThS.NCS. Trần Thị Như Thảo Trợ giảng trannhuthao88@gmail.com tran thi nhu thao
8 TS. Bùi Đức Tú Giảng viên tunhatthovan@yahoo.com.vn bui duc tu
9 TS. Cao Thị Thanh Xuân Giảng viên cttxuan.c36@moet.edu.vn  cao thi thanh xuan

3. Bộ môn Tâm lí học

BM TLH

1 TS. Phan Thị Thanh Hương Giảng viên thanhhuongdhsg@gmail.com phan thi thanh huong
2 ThS. Minh Thị Lâm Giảng viên minhlamhus@gmail.com  
3 TS. Cao Thị Nga Giảng viên caonga.dhsg10@gmail.com cao thi nga 
4 ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên ngoc.002@gmail.com nguyen thi ngoc
5 ThS.NCS. Phùng Phương Thảo Giảng viên phuongthao.phung@gmail.com  phung-phuong-thao

4. Bộ môn Giáo dục học

BM GDH

1 ThS. Phạm Thị Đoan Trang Giảng viên phamdoantrang69@gmail.com pham thi doan trang
2 TS. Trịnh Xuân Thu Giảng viên txuanthu@gmail.com trinh xuan thu
3 ThS. Đặng Thị Thanh Hà Giảng viên hadang1106@gmail.com  dang thi thanh ha
4 ThS. Trương Đình Bảo Hương Giảng viên bhdtruong@yahoo.com.vn bao huong
5 ThS. Hoàng Mạnh Khương Giảng viên mashmkhuong@yahoo.com hoang-manh-khuong 
6 ThS. Nguyễn Tuấn Phương Giảng viên annhien812@yahoo.com.vn nguyen tuan phuong
7 PGS.TS. Lê Khánh Tuấn Giảng viên lkhtuan88@gmail.com le khanh tuan

5. Văn phòng

1 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên thanhhuong290794@gmail.com  nguyen-thi-thanh-huong
2 Nguyễn Ngọc Mai Chuyên viên ngocmaidhsg@gmail.com  nguyen-ngoc-mai

Tìm kiếm


 Tìm