Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

      Ngày 09/05/2018, nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Hương – Giảng viên Bộ môn Tâm lí học, Khoa Giáo dục – Trường Đai học Sài Gòn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tâm lí học tại Học viện Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

       Giảng viên Phan Thị Thanh Hương đã nghiên cứu đề tài “Kỹ năng giao tiếp với trẻ khuyết tật của nhân viên công tác xã hội” - dưới sự hướng dẫn khoa học của Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong - với tâm huyết dành cho trẻ khuyết tật và mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đối tượng này tại các cơ sở giáo dục đặc biệt.

       Đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về mặt lí luận và thực tiễn. Kết quả của đề tài có khả năng ứng dụng hiệu quả vào hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ khuyết tật; ứng dụng trong công tác đào tạo chuyên viên ngành Tâm lí học, ngành Công tác xã hội, tại các cơ sở giáo dục Việt Nam hiện nay.

       Trong buổi bảo vệ, nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Hương đã nhận lẵng hoa tươi thắm của Ban Giám Hiệu và Công Đoàn Trường Đại học Sài Gòn, Tập thể Khoa Giáo dục chúc mừng cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

 

1

NCS Phan Thị Thanh Hương chụp hình lưu niệm cùng thầy hướng dẫn
(thứ tư từ trái sang) và Hội đồng khoa học.

2

NCS Phan Thị Thanh Hương tặng hoa tri ân Thầy hướng dẫn
– GS.TS. Phạm Tất Dong

3

NCS Phan Thị Thanh Hương nhận lẵng hoa chúc mừng
của Trường Đại học Sài Gòn.

4

NCS Phan Thị Thanh Hương nhận lẵng hoa chúc mừng
của Tập thể Khoa Giáo dục.

        

Tin bài: Phùng Phương Thảo

Hình ảnh: Nguyễn Thị Ngọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm