Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

1. Cán bộ quản lý 

ds1

2. Bộ môn Quản lý giáo dục 

ds2

3. Bộ môn Tâm lý học 

ds3

4. Bộ môn Giáo dục học

ds4

5. Văn phòng

ds5

 

nguyen thi thuy dung

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Dung - Trưởng khoa

 tran van son

ThS Trần Văn Sơn - Phó trưởng khoa

nguyen thi hong hoa

ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giảng viên

nguyen thi ngoc

ThS. Nguyễn Thị Ngọc - Giảng viên

cao thi nga

TS. Cao Thị Nga - Giảng viên

phan thi thanh huong

ThS. Phan Thị Thanh Hương - Giảng viên

nguyen tuan phuong

ThS. Nguyễn Tuấn Phương - Giảng viên

pham thi doan trang

ThS. Phạm Thị Đoan Trang - Giảng viên

bao huong

ThS. Trương Đình Bảo Hương  - Giảng viên

dao vinh xuan

ThS. Đào Vinh Xuân - Giảng viên

tran thi nhu thao

Trần Thị Như Thảo Chuyên viên

Tìm kiếm


 Tìm