Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

1. Cán bộ quản lý

180517 BCN khoa

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung Trưởng khoa thuydung139@gmail.com
2 ThS. Trần Văn Sơn Phó trưởng khoa tranvanson2810@gmail.com
3 TS. Trịnh Xuân Thu Phó trưởng khoa txuanthu@gmail.com 

 

2. Bộ môn Quản lý giáo dục 

180517 BM QLGD

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Dung Trưởng bộ môn thuydung139@gmail.com
2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa Giảng viên ng_th_hhoa@yahoo.com
3 ThS.NCS. Nguyễn An Hòa Trợ giảng anhoadhsg@gmail.com
4 ThS. Lý Kiều Hưng Trợ giảng hungli.1108@gmail.com 
5 ThS.NCS. Nguyễn Hồng Yến Phương Giảng viên nguyenhongyenphuong@gmail.com 
6 ThS. NCS. Trần Thị Như Thảo Trợ giảng trannhuthao88@gmail.com
7 TS. Bùi Đức Tú Giảng viên tunhatthovan@yahoo.com.vn
8 TS. Cao Thị Thanh Xuân Giảng viên cttxuan.c36@moet.edu.vn 

 

3. Bộ môn Tâm lý học

180517 BM TLH

1 TS. Phan Thị Thanh Hương Giảng viên thanhhuongdhsg@gmail.com
2 ThS. Minh Thị Lâm Giảng viên minhlamhus@gmail.com
3 TS. Cao Thị Nga Giảng viên caonga.dhsg10@gmail.com
4 ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên ngoc.002@gmail.com
5 ThS.NCS. Phùng Phương Thảo Giảng viên phuongthao.phung@gmail.com

 

4. Bộ môn Giáo dục học

180517 BM GDH

1 ThS. Phạm Thị Đoan Trang Giảng viên phamdoantrang69@gmail.com
2 ThS. Trần Văn Sơn Phó trưởng khoa tranvanson2810@gmail.com
3 TS. Trịnh Xuân Thu Phó trưởng khoa txuanthu@gmail.com
4 ThS. Đặng Thị Thanh Hà Giảng viên hadang1106@gmail.com
5 ThS. Trương Đình Bảo Hương Giảng viên bhdtruong@yahoo.com.vn
6 ThS. Hoàng Mạnh Khương Giảng viên mashmkhuong@yahoo.com
7 ThS. Nguyễn Tuấn Phương Giảng viên annhien812@yahoo.com.vn
8 PGS.TS. Lê Khánh Tuấn Giảng viên lkhtuan88@gmail.com

 

5. Văn phòng

1 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên thanhhuong290794@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Mai Chuyên viên ngocmaidhsg@gmail.com

Tìm kiếm


 Tìm