Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Chiều ngày 30/9/2016, tại Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Quản lí Khoa học đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Quản lí thực tập chuyên môn trong đào tạo cử nhân Quản lí Giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn” do TS. Nguyễn Thị Thúy Dung - Trưởng khoa Giáo dục - làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên: TS. Mỵ Giang Sơn - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Võ Văn Lộc - Phản biện 1, TS. Hồ Văn Liên - Phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Diệu Thảo - Ủy viên, TS. Võ Phan Thu Hương - Ủy viên, Thư kí.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu loại Xuất sắc. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đầu tiên của Khoa Giáo dục đạt kết quả xếp loại cao trong năm học này.

1

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

2

TS. Nguyễn Thị Thúy Dung – Chủ nhiệm đề tài,
báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học

3

PGS. TS. Võ Văn Lộc nhận xét đề tài

4

Chủ nhiệm đề tài trả lời các câu hỏi của Hội đồng 

 

 

                                                                                                                                                                      Bài: Như Thảo
                                                                                                                      Ảnh: Thu Hà (P.QLKH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm