Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

1. Văn phòng khoa Giáo dục:

- Phòng D.102 tầng 1 dãy D, cơ sở chính (273 An Dương Vương, P.3, Q.5)

- Số điện thoại: (028) 39381910

- Email: k_giaoduc@sgu.edu.vn

2. Trợ lí khoa:

- Trợ lí đào tạo ngành Quản lí giáo dục: ThS.NCS. Nguyễn Hồng Yến Phương

+ Điện thoại: 0909911978

+ Email: nguyenhongyenphuong@gmail.com

- Trợ lí đào tạo ngành Tâm lí học: ThS.NCS. Phùng Phương Thảo

+ Điện thoại: 0909200717

+ Email: phuongthao.phung@gmail.com

- Trợ lí nghiên cứu khoa học: ThS.NCS. Đặng Thị Thanh Hà

+ Điện thoại: 0937650729

+ Email: hadang1106@gmail.com

- Trợ lí văn nghệ, thể thao: Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai

+ Điện thoại: 0935842829

+ Email: ngocmaidhsg@gmail.com 

3. Cố vấn học tập các lớp khóa 21

- Lớp DQG1211: ThS. Trần Ngọc Cẩn

+ Điện thoại: 0907153191

+ Email: tranngoccan@sgu.edu.vn

- Lớp DTL1211: ThS.NCS. Phùng Phương Thảo

+ Điện thoại: 0909200717

+ Email: phuongthao.phung@gmail.com

- Lớp DTL1212: ThS. Minh Thị Lâm

+ Điện thoại: minhlamhus@gmail.com

+ Email: 0985929351

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm