Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

1977: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM

Trường Cán Bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ Quản lý trường học: Nhà trẻ, Mẫu giáo (nay là trường Mầm non), Tiểu học, Trung học cơ sở; Giám đốc trung tâm dạy nghề, trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp, trường công nhân kỹ thuật nghiệp vụ; Hiệu trưởng trường dạy nghề dân lập - tư thục, trường hoặc trung tâm ngoại ngữ, tin học,… Ngoài ra, Trường còn có các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn, Cán bộ văn thư hành chánh trong trường học, Kế toán trường học,...

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nghiệp vụ trường học với bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý và khả năng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của ngành và của xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới ngành giáo dục – đào tạo của thành phố.

2007: KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập với Trường Đại học Sài Gòn, trở thành Khoa Quản lý Giáo dục. Bên cạnh các khóa bồi dưỡng kế thừa từ các năm trước (bồi dưỡng cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn cho các trường mầm non và trường phổ thông), Khoa Quản lí Giáo dục đã tiếp tục mở thêm các lớp bồi dưỡng Giáo viên chủ nhiệm vàChuyên viên tư vấn học đường cho các trường phổ thông.

Ngoài ra, kể từ giai đoạn này, Khoa có thêm nhiệm vụ đào tạo các lớp cử nhân Quản lý Giáo dục hệ đại học chính quy để trở thành các chuyên viên hành chính trong các cơ sở giáo dục. Cho đến năm học 2013 – 2014, Khoa đã có một khóa cử nhân tốt nghiệp và số lượng đăng ký thi tuyển đầu vào ngày càng khả quan. 

1/5/2014: KHOA GIÁO DỤC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Khoa Quản lí Giáo dục và Bộ môn Tâm lí – Giáo dục – Trường Đại học Sài Gòn sáp nhập, trở thành Khoa Giáo dục và bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc về đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Tâm lí học.

Với những nỗ lực không ngừng, Khoa Giáo dục đang từng bước phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo có chất lượng để đóng góp vào sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn nói riêng và của ngành Giáo dục – Đào tạo nói chung.

0tapthekhoa

Tìm kiếm


 Tìm