Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn triển khai lấy ý phản hồi của cán bộ, viên chức và sinh viên phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 theo Thông báo số 2328/TB-ĐHSG ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Các đơn vị thực hiện khảo sát theo đường link sau:

- Cán bộ, viên chức: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-gv

- Sinh viên: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-sv

Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 19/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

Đề nghị cán bộ, viên chức và sinh viên Khoa Giáo dục thực hiện khảo sát lấy ý kiến để công tác đảm bảo chất lượng của Nhà Trường đạt kết quả tốt.

Xem nội dung thông báo Thông báo số 2328/TB-ĐHSG tại đây./.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm kiếm


 Tìm